уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПО РАБОТНИ ПАКЕТИ 6, 7, 10, 11 И 12 ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ГР. ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ЕТАП 3

1. РЕШЕНИЕ

2.ОБЯВЛЕНИЕ

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ

4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

8.ЕЕДОП

9. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

Последна промяна на 15 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол