уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Информационни ресурси
  4. »
  5. Профил на купувача (Обществени поръчки)
  6. »
  7. Обществени поръчки - процедури
  8. »
  9. Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3

Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПО РАБОТНИ ПАКЕТИ 6, 7, 10, 11 И 12 ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ГР. ПЛОВДИВ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ЕТАП 3

1. РЕШЕНИЕ

2.ОБЯВЛЕНИЕ

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ

4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

6. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -ПРИЛОЖЕНИЕ 2

7. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

8.ЕЕДОП

9. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

Последна промяна на 15 Ноември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол