уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Доставка на апаратура/оборудване за научни цели на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции

Доставка на апаратура/оборудване за научни цели на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции

Документ Дата на публикуване
1 Решение                               08.04.2020г.
2 Обявление 08.04.2020г.
3. Документация  08.04.2020г.
4. Техническа спецификация - Приложение № 1  08.04.2020г.
5. Техническо предложение - Приложение № 2 08.04.2020г.
6. Ценово предложение - Приложение № 3   08.04.2020г. 
7 Проект на договор - Приложение № 4  08.04.2020г.
8 ЕЕДОП 08.04.2020г.
9 Решение за изменение  13.04.2020г.
10 Решение за изменение  23.04.2020г.
11  Съобщение 22.06.2020г. 
12  Протокол № 1 01.07.2020г. 
13  Протокол № 2 01.07.2020г.
14  Протокол № 3  01.07.2020г.
15  Доклад 01.07.2020г.
16 Решение 01.07.2020г.
17 Обявление за възложена поръчка - прекратени позиции 24.07.2020г.
18

Обявление за възложена поръчка

Договори с приложения

11.09.2020г.
19

Обявления за приключени договори

09.10.2020г.
20

Обявления за приключени договори

28.10.2020г.
21

Обявления за приключени договори

27.11.2020г.

 

Последна промяна на 27 Ноември 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол