уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ - ГР. ПЛОВДИВ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ - ГР. ПЛОВДИВ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Документ Дата на публикуване
1 Пазарни консултации 03.10.2019 г.
2 Технически спецификации 03.10.2019 г.
3 Решение 11.11.2019 г.
4 Обявление 11.11.2019 г.
5  Документация 12.11.2018 г.
6 Техническа спецификация 12.11.2019 г.
7  Техническо предложение 12.11.2019 г.
8 Ценово предложение 12.11.2019 г.
9  Предложение за договор 12.11.2019 г.
10  ЕЕДОП 12.11.2019г.
11  Отговор на въпрос 11.12.2019г.
12 Протокол №1 19.12.2019г.
13 Съобщение 20.01.2020г.
14  Протокол №2 27.01.2020г.
15  Протокол №3 27.01.2020г.
16  Протокол №4 27.01.2020 г.
17  Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП 27.01.2020 г.
18  Решение 27.01.2020 г.
19. Обявление 18.02.2020г.
 20.

  Обявление за възложена поръчка Договори

11.03.2020г. 
 21.  Обявление за приключена поръчка  10.07.2020г.
     
     

 

Последна промяна на 27 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол