уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » Изпълнение на СМР на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” – етап II, по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Изпълнение на СМР на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” – етап II, по проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01

Последна промяна на 24 Юли 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол