уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ“

„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДАТА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ“

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

4. Образци

5. Проект на договор

6. Техническа спецификация

7. ЕЕДОП

8. ЕЕДОП /doc/

9. Разяснение

10. Протокол 1

11.Отваряне на ценови оферти

12. Протокол 2

13.Протокол 3

14.Решение

15. Покана

16. Договор

17. Информация за възложена поръчка

 

 

 

 

Одобрил: Румен Киров; Последна промяна на 04 Септември 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол