уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - нова процедура

„Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - нова процедура

1. Решение и Обявление

2.Запитване

3. Становище

4. Документация и образци

5. Отговор на въпрос

6. Отговор на въпрос-2

7. Отговор на въпрос -3

8. Протокол №1

9. Решение

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 31 Януари 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол