уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Информационни ресурси » Профил на купувача (Обществени поръчки) » Обществени поръчки - процедури » „Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

„Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Нова сграда и благоустрояване на прилежащо и заобикалящо пространство” за нуждите на ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „НОВА СГРАДА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО И ЗАОБИКАЛЯЩО ПРОСТРАНСТВО” ЗА НУЖДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

1. Решение

2. Обявление

3.Запитване

4. Становище

5. Документация

Последна промяна на 10 Август 2017
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол