уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


КСК 2022 г.

 Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование

 

Кандидатстудентска информация:

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

                          ВАЖНО

Класиране на кандидат-студентите График на дежурствата за идентифициране на писмените работи от конкурсните изпити през редовната сесия
Записване на новоприети студенти
Общи положения за прием на студенти през учебната 2022/2023 година
Усповия за кандидатстване Критерии за оценяване на писмените работи от редовните изпити 2022 г.
Документи за кандидатстване и срокове за подаване

Проверка на оценки от кандидатстудентски изпити

Конкурсни изпити

 

Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити  
Проверка и оценка на писмените работи  
Образуване на бала за класиране  
Допълнителни разпоредби  
Специалности 2022/2023 г.  
Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит  

 

Бюра за прием на кандидатстудентски документи  – МЕГИ-СТИЛ и ЦКПИ  
Места за прием по специалности  
Такси за обучение  
Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани  
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
 АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  МАТЕМАТИКА
 БИОЛОГИЯ  МУЗИКА
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  НЕМСКИ ЕЗИК
 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  ТЕОЛОГИЯ
 ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ  ФИЗИКА
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  ФРЕНСКИ ЕЗИК
 ИНФОРМАТИКА  ХИМИЯ
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  
 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

 

Кандидатстудентска информация

Университетски информационен център

гр. Пловдив, Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24,

Национален телефон за български оператори - 0 700 20 008 (от 8:30 до 17:00 ч.)

и телефон за чуждестранни оператори - +359 882 282 252 (от 8:30 до 17:00 ч.)

e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 23 Януари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол