уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Допълнителна дата за провеждане на кандидатстудентски изпит за прием на студенти в специалността "Актьорство за драматичен театър"

Допълнителна дата за провеждане на кандидатстудентски изпит за прием на студенти в специалността "Актьорство за драматичен театър"

Допълнителният изпит (за формата на изпита виж тук )  ще се проведе на 03 октомври 2022 г. и на 10 октомври 2022 г. от 10.00 часа в Учебния театър на Пловдивския университет, Ректорат (северен двор), ул. Цар Асен 24 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Плик-заявление и състезателен картон (закупуват се в комплект от книжарницата в сградата на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски“)
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование (оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието).

 Завършилите средно образование в чужбинапредставят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене;

 1. Такса за кандидатстване – 70 лева (заплащат се и трите кръга едновремено);
 2. Кандидатите, които се явяват за втори път на изпита за специалността, задължително подават заявление за допускане за участие в изпита в Университетския информационен център (ул. Цар Асен 24, Ректорат).

Документи се подават в Университетския информационен център (ул. Цар Асен 24, Ректорат).

 Допълнителна информация, свързана с общите условия за кандидатстване и приемане на студенти може да прочетете на адрес https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1184/.

Последна промяна на 26 Септември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол