уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Записване на студентите, приети на трето класиране

Записване на студентите, приети на трето класиране

Записване на студентите, приети на трето класиране

I. Приетите на трето класиране студенти се записват при инспектора на съответната специалност в срок от 20 до 28 ЮЛИ 2022 г. (в работните дни от 8:30 до 16:00 ч.);

 

Специалности, записването в които се извършва в Ректората, ул. Цар Асен №24

Специалности, записването в които се извършва в НОВА СГРАДА, бул. България №236

Специалности, записването в които се извършва в База Смолян

     II. Приетите на трето класиране студенти следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование. Дипломата след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел;
 2. Лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;
 3. Три снимки с формат 3,5/4,5 см;
 4. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в
  Република България – за чуждестранни граждани.

 Документите за записване се закупуват от книжарниците в сградите на университета.

 ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

 За специалностите, записването в които се извършва в Ректората: в Университески информационен център, зала 13.

 1. За специалностите, записването в които се извършва в Новата сграда на Университета: в стая 123 на Нова сграда, бул. „България“ № 236 А.
 2. Плащането на всички такси може да става и по банков път:
  „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
  Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
  IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
  BIC CODE: UNCRBGSF.
 • При плащане по банков път задължително се посочват:
 • Основание: семестриална такса;
 • Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;
 • Входящият номер при кандидатстването;
 • Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

Последна промяна на 20 Юли 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол