уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Предходни кампании
  6. »
  7. КСК 2022 г.
  8. »
  9. На вниманието на кандидатстващите за специалност Право

На вниманието на кандидатстващите за специалност Право

Уважаеми кандидат-студенти,

Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на свое заседание от 18.04.2022 г. взе следното решение относно условията за приемане на студенти в специалност Право за академичната 2022 – 2023 г.:

След влизане в сила на постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист” приемът на студенти след завършено средно образование в специалност Право за академичната 2022/2023 г. да е без полагане на конкурсни изпити по български език и по история, а само с оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература и общ успех от дипломата за средно образование при следното балообразуване:

5 х ДЗИ по БЕЛ + общ успех от дипломата за средно образование

Последна промяна на 19 Април 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол