уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Допълнителни разпоредби

Допълнителни разпоредби

 1. Конкурсните изпити, положени в ПУ „Паисий Хилендарски“, се признават във филиалите на университета в Смолян и Кърджали.
 2. Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на университета, се отстраняват от участие в конкурса или от университета и ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.
 3. Молби и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора в срок до 25 юли 2022 г. След тази дата молби и жалби не се приемат.
 4. Комисиите за организиране и провеждане на кандидатстудентската кампания се определят със заповед на Ректора.
 5. На всички участници в кандидатстудентската кампания се изплаща възнаграждение за положен труд съгласно заповед на Ректора.

Допълнителни разпоредби 

 1. Правилата са изготвени в съответствие със Закона за висше образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
 2. Промени в настоящите правила могат да бъдат направени, ако бъдат приети изменения в Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти или при нормативна промяна, касаеща приема в държавно регулираната специалност „Право“. Промените ще бъдат оповестявани допълнително на специализираната страница на кандидатстудентската кампания на Пловдивския университет.
Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол