web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2017/2018 » Справочник за кандидат-студенти 2017/2018 » Бюра за прием на кандидатстудентски документи

Бюра за прием на кандидатстудентски документи

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ


ЦЕНТЪР ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА
И ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

www.ckpi-bg.com , e-mail: info@ckpi-bg.com

и национален телефон на ЦКПИ (0879 120 470 за информация)

Благоевград, ул. „Ив. Михайлов“ 66, ЮЗУ, I учебен корпус, зала 206, тел. 0887/886 012.

Бургас, бул. „Гладстон“ 47 (Младежки културен център), тел. 0888/305 539; 0889/184 679 и 0885/754 436.

Варна, ул. „Христо Ботев“ 3А (ЦИО „Вектор“), тел. 052/602 183 и тел. 052/612 266.

Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 19, вход север, ет. 2, зала 201, тел. 062/633 652 и 0882/476 287.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус № 5, тел. 062/633 652 и 0882/476 287 (след 05.06.2017 г.).

Видин, ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски” № 8, тел. 0887 / 327 768

Враца, ВТУ – Филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел. 092/641 086 и 0886/981 155.

Габрово, площад „Първи май“ №1В, ет. 2, тел. 0878/26 42 02;
ул. „Хаджи Димитър“ 4, Технически университет – Ректорат, тел. 0889/510 557 (след 05.06.2017 г.).

Добрич, ул. „България“ 1, офис 901 (Централна кооперативна банка), тел. 058/580 623; 0876/650 417 и 0899/298 593.

Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, тел. 0431/62 567, 0878/799 297 и 0898/309 636.

Кърджали, СОУ „Отец Паисий“, тел: 0886/676 146.

Кюстендил, ул. „Осми март“ 8, тел. 0876/796 522.

Ловеч, ул. „Съйко Съев“ 31 (Технически колеж), тел. 0886/430 997.

Монтана, ул. „Трети март“ 98, ет. 1 (Младежки дом), тел. 0888/698 195.

Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ 2, ет. 2, офис 1 (сградата на Хебърстрой), тел. 0898/831 917.

Перник, площад „Кракра“, Общински младежки дом, тел. 0899/808 816.

Петрич, Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. Ас. Златаров“, ул. „Отец Паисий“ №3, тел. 0887/886 012.

Плевен, бул. „Русе“ 10А (Сградата на „Асансьорни сервизи“), тел. 0898/684 844 и 0889/223 961.

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25 (сградата на Техническия университет – филиал Пловдив).

Разград, ул. „Н. Вапцаров“ 10, зала 118 (Общежитие за средношколци), тел. 0878/942 491.

Русе, ул. „Николаевска“ 66, ет. 1 (Стоматологията), тел. 0885/739 527.

Свищов, ул. „П. Ангелов“ 17, СОУ „Д. Благоев“, тел. 0882/342 024 и 0882/509 582.

Силистра, бул. „Македония“ 121 (ПГСУАУ „Атанас Буров“), тел. 086/823 025 и 0889/909 141.

Сливен, бул.”Братя Миладинови" № 18, ет.3 (в сградата на Регионално управление и образование), тел. 0879/384 769.

Смолян, бул. „България“ 58, етаж 2 (бившия Профсъюзен дом), тел. 0301/63 763.

София, бул. Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202,  тел. 0887 / 060 375

Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище), тел. 042/257 103 и 042/646 107.

Търговище, ул. „Славейко“ 4, ет.2, офис 210 (Дом на техниката) тел. 0896 368 636..

Хасково, народно читалище „Заря“, ет. 1 (централен вход), тел. 038/665 413 и 0887/035 598.

Шумен, ул. „Съединение“ 105 (Младежки дом), тел. 0887/225 112 и 054/ 800 505.

Ямбол, ж.к. „Диана“, студентски общежития, блок 14, тел. 0886/853 731 и 0888/973 979.

ПРИ­ЕМ НА КАН­ДИ­ДАТ­СТУ­ДЕНТ­СКИ ДО­КУ­МЕН­ТИ ЧРЕЗ
НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

Новини и актуални координати: на www.naps.bg

Благоевград – за града документи се подават чрез регистрация в сайта на НАПС, а за областта – в бюрата в Сандански и Гоце Делчев.

Бургас, ул. „Константин Фотинов“ 44а, http://goo.gl/maps/2eExX 

или ул. „Богориди“ 58, ет. 2, http://goo.gl/maps/Ya8fT

„Глобус Център“ ООД, тел. 056/82 00 75, GSM: 0888 860 840;

ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 15, ет. 2, http://goo.gl/maps/RrTN6

„Алфа Център“ ЕООД, тел. 056/ 823 201, GSM: 087/ 881 32 01.

Варна, ул. „Драгоман“ № 5, ет. 2, „Зенит“ ООД, тел. 052/612 723; 602 490, GSM: 0886/744 888, 0878/602 490, http://goo.gl/maps/5c9kZ

Велико Търново, ул. „Цар Калоян“ 13, тел. 062/ 623 632, GSM: 0897/948 619, http://goo.gl/maps/xThK0

Видин, ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ – за предварителни изпити, или Туристически информационен център (пред Драматичния театър) на р. Дунав – за редовни изпити, GSM: 0899/169 471, http://goo.gl/maps/ZC0jW

Враца, ул. „Ген. Леонов“ 27 (до Кооперативния пазар), GSM: 0885/251 404, 0878/633 083.

Габрово – За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 7, Туристическа агенция "Перла Турс", тел.: 0751/ 62154,0889 / 898975, 0898/ 553573 и 0878 / 986385.

Добрич За града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Кърджали, ул. „Хан Омуртаг“ 3 (зад НАП – Кърджали, и банка „Алианц“), GSM: 0885/040 173, http://goo.gl/maps/Sysed

Кюстендил, ул. „Отец Паисий“ 11, читалище „Братство“ (бивш Младежки дом), тел.: 078/526 395, http://goo.gl/maps/JUpM2

Ловеч, ул. „Търговска“ 80, ОУ „Христо Никифоров“, GSM: 0899/304 488; 0898/710 917; 0885/494 337, http://goo.gl/maps/NQAc4

Монтана, ул. „Трети март“ 84 (над ОББ), дружество „Знание“, тел. 096/ 305 573 GSM: 0887/703 892, http://goo.gl/maps/b2JOv

Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ 16, административната сграда срещу бизнес център „Петраков“, етаж ІІІ, GSM: 0896/817 732; 0895/644 506, http://goo.gl/maps/ssE67

Перник за града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Плевен, пл. „Възраждане“ 7 (фонтаните), читалище „Съгласие“, тел. 0887/383 643, 0878/708 121, http://goo.gl/maps/xkPT4

Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24 (до входа на ПУ), тел. 032/624 266, GSM: 0888/239 120, http://goo.gl/maps/AK4uc

Разград, бул. „България“ 17, вх. А, ап. 2, тел. 084/585 172, GSM: 0878/746 794, http://goo.gl/maps/X5ziW

Русе, кв. „Родина“, ул. „Чипровци“ № 3, търговски комплекс „Родина“, офис „ДЕМИ“, GSM: 0885/572423, http://goo.gl/maps/YqHDV

Сандански, бул. „Свобода“ 13, тел. 0746 32858, GSM: 087 8492266, http://goo.gl/maps/0tKHt

Силистра – за града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Сливен, ул. „П. Славейков“ № 7, копирен център „Макома“, 044/625 588, GSM: тел. 0878/348 115, http://goo.gl/maps/2U8b6

Смолян – за града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

София, ул. „Парчевич“ № 7 (до бул. „Хр. Ботев“), Бюро за младежки туризъм „Орбита“, тел. 0876 / 602 227, http://goo.gl/maps/lecKE

Стара Загора за града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Търговище за града и областта документи се подават само чрез регистрация в сайта на НАПС.

Хасково, бул. „Съединение“ 18, ет. 1, колеж „Икон интелект“, тел. 038/ 664 833, GSM: 0879/ 836 925.

Шумен, бул. „Плиска“ № 36, ет. 3 – център „Зенит“, тел: 054/831 200, http://goo.gl/maps/7y7R5

Ямбол, ул. „Искър“ 1А, офис 8 (срещу старата автогара) – ЦОПСИ, тел. 046/665 822, http://goo.gl/maps/IdaTZ

Последна промяна на 20 Юни 2017