уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити

 1. Български език............................................. 26 юни
 2. История на България.................................... 27 юни
 3. Английски език............................................. 27 юни
 4. Химия........................................................... 27 юни
 5. Математика.................................................. 28 юни
 6. Изобразително изкуство............................... 28 юни
 7. Теология – устен.......................................... 28 юни
 8. Информатика............................................... 29 юни
 9. Немски език................................................. 29 юни
 10. Испански език.............................................. 29 юни
 11. Френски език............................................... 29 юни
 12. Тест със събеседване по физика.................. 30 юни
 13. География на България................................ 30 юни
 14. Биология...................................................... 30 юни
 15. Музика......................................................... 30 юни
 16. Комплексен изпит по физическо възпитание 28 и 29 юни

Информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред централната (Ректорат) и пред Новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 Първи кръг............................... 14 септември 2022 г.

 Втори кръг................................ 15 септември 2022 г.

 Трети кръг................................ 16 септември 2022 г.

НАЧАЛО НА ВСИЧКИ ИЗПИТИ – 9.00 ЧАСА.

Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви. Разпределението на кандидатите по зали и сгради може да се види в сайта на университета; в списък, изнесен на мястото за обяви в Ректората (вляво от централния вход), като информация може да бъде получена на място или по телефона и от Университетския информационен център (тел. за български оператори - 0 700 20 008 и за чуждестранни оператори - +359 882 282 252).

Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час.

На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда:

от 8 до 27 юни 2022 г. – при подаване на документи в Пловдив в Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 от 09:00 до 17:00 часа;

– от 28 до 30 юни 2022 г. включително – от 14.00 до 17.00 часа в Нова сграда (Педагогически факултет) на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив.

– онлайн от 8 до 30 юни 2022 г. За дистанционно провеждането на изпита по „Говорни и комуникативни способности“, кандидатите ще се регистрират в е-портала на ПУ „Паисий Хилендарски“, откъдето след регистрацията ще получат подробни инструкции за провеждане на изпита.

Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол