уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » График на дежурствата за идентифициране на писмените работи от конкурсните изпити през редовната сесия

График на дежурствата за идентифициране на писмените работи от конкурсните изпити през редовната сесия

Кандидат-студентите могат да прегледат писмените си работи в 
Ректорат, III етаж, 7 семинарна зала 

График на дежурствата на комисиите за проверка на конкурсните работи по:

Математика

Биология

Английски език

Информатика

Немски език

История на България

Испански език

География на България

 


 

Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние -  24 кабинет, партер  на  Пловдивски университет „Паисий  Хилендарски“- Ректорат,  ул „ Цар Асен “№24, Тел. 032/261 325

Последна промяна на 03 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол