уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Предходни кампании
  6. »
  7. КСК 2023 г.
  8. »
  9. Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Разпределение на кандидатите по зали за кандидатстудентските изпити

Кандидат-студентите трябва да бъдат в двора на Нова сграда на Пловдивския университет (бул. „България“ № 236 А) най-късно до 8:30 ч.

Всеки кандидат-студент е длъжен да провери от списъците по-долу в коя зала е разпределен да положи съответния изпит. Всеки кандидат ще бъде насочен към съответната зала от квестори.

 

Български език - 25 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Английски език - 26 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Химия - 26 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

История на България - 26 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Математика - 27 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 A)

Теология - 27 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 A)

Изобразително изкуство - 27 юни, 09:00 часа (Нова сграда, бул. „България“ 236 А) – (Вход. номера от 05008 до 37801)

Изобразително изкуство - 27 юни, 14:30 часа (Нова сграда, бул. „България“ 236 А) – (Вход. номера от 50024 до 69337)

Комплексен изпит по физическо възпитание - 27 юни (Спортна зала, бул. „България“ 236)

Комплексен изпит по физическо възпитание - 28 юни (Спортна зала, бул. „България“ 236)

Информатика - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Немски език - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Френски език - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Испански език - 28 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Тест събеседване по Физика - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Биология - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

География на България - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

Музика - 29 юни (Нова сграда, бул. „България“ 236 А)

 

 

Последна промяна на 26 Юни 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол