web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2019/2020 » Справочник за кандидат-студенти 2019/2020

Справочник за кандидат-студенти 2019/2020

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2019/2020 година
 Условия и срокове за подаване на кандидатстудентски документи
 Дати за провеждане на конкурсни изпити от РЕДОВНАТА СЕСИЯ
 Необходими документи и такси за кандидатстване
 Класиране на кандидат-студентите
 Записване на новоприети студенти
 Специалности 2019/2020 г.-
 Бюра за прием на кандидатстудентски документи
 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит
 Изисквания към чуждестранните кандидат-студенти
 Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителните изпити
 Дати за провеждане на ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ
 Необходими документи и такси за предварителните кандидатстудентски изпити
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 НЕМСКИ ЕЗИК  ПСИХОЛОГИЯ
 ФРЕНСКИ ЕЗИК  ТЕОЛОГИЯ
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 МАТЕМАТИКА  АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
 ИНФОРМАТИКА  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 ФИЗИКА  МУЗИКА
 БИОЛОГИЯ  ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ
 ХИМИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 

 

Последна промяна на 05 Февруари 2019