уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Предходни кампании
  6. »
  7. КСК 2020 г.
  8. »
  9. Справочник за кандидат-студенти 2020/2021

Справочник за кандидат-студенти 2020/2021

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

 Общи положения за прием на кандидат-студенти през учебната 2020/2021 година
 Документи за кандидатстване и срокове за подаване
 Такси за кандидатстване
 Дати за провеждане на конкурсни изпити от РЕДОВНАТА СЕСИЯ
 Образуване на бала за класиране
 Класиране на кандидат-студентите
 Записване на новоприети студенти

ПРЕДВАРИТЕЛНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 Условия и срокове за подаване на документи за участие в предварителни изпити
 Необходими документи и такси за участие в предварителни кандидатстудентски изпити 
 Дати за провеждане на ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 НЕМСКИ ЕЗИК  ПСИХОЛОГИЯ
 ФРЕНСКИ ЕЗИК  ТЕОЛОГИЯ
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 МАТЕМАТИКА  АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
 ИНФОРМАТИКА  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
 ФИЗИКА  МУЗИКА
 БИОЛОГИЯ  ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ
 ХИМИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол