уеб достъпен сайт български език английски език

Tакси за кандидатстване

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

  • в касата на ПУ (бул. „България“ 236);
  • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

           „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,

          Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

          сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

  • в оторизираните бюра за прием на кандидатстудентски документи;
  • през e-pay при подаване на документи по интернет.
Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол