web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Промени в сроковете за подаване на кандидатстудентски документи

Промени в сроковете за подаване на кандидатстудентски документи

Кандидат-студентите подават документи (лично или чрез друго лице) в посочените срокове по един от следните начини:

       1. В Спортната зала на Пловдивския университет от 08:00 до 17:00 часа (вкл. съботите и неделите): бул.България №236.

 – от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите)за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 1 юли 2020 г. (вкл. съботите и неделите)за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

       2. Онлайн след регистрация в сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg – от 8 до 22 юни 2020 г.

       3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС

– от 12 юни до 22 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите)за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 30 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите)за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

Препоръчително е кандидатстващите само с оценки от ДЗИ, които завършват средно образование през 2020 г. и желаят да подадат документи на място (в ПУ или в бюрата по градовете), да го направят след получаване на дипломата си за средно образование.

Последна промяна на 25 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg