уеб достъпен сайт български език английски език
  1. Начало
  2. »
  3. Прием
  4. »
  5. Предходни кампании
  6. »
  7. КСК 2020 г.
  8. »
  9. Промени в балообразуването на специалности

Промени в балообразуването на специалности

Право:  3хДЗИ + 3хО1

ДЗИ по български език и литература

О1: Оценката по История и цивилизация от дипломата за средно образование. При вписана в дипломата оценка от ДЗИ по История и цивилизация, за балообразуваща се счита оценката от ДЗИ.

Педагогика на обучението по физическо възпитание:

Вариант 1: 5хИ1+СО

И1: КСИ (практически изпит по физическо възпитание)

СО: Среден успех от дипломата за средно образование

Вариант 2: 5хДЗИ+СО

ДЗИ по теория и практика на професията за придобиване на професионална квалификация  в професионално направление „Спорт“ с получена III степен на професионална квалификация

СО: Среден успех от дипломата за средно образование

Вариант 3: 3хДЗИ+2хO1+СО

ДЗИ по български език и литература

О1: Физическо възпитание и спорт (за завършилите различно СУ от спортно училище) или Спортна подготовка (за завършилите спортни училища) СО: Среден успех от дипломата за средно образование

Педагогика на обучението по изобразително изкуство: 4хИ1 + О1+СО

И1: КСИ по изобразително изкуство (практически изпит по рисуване – натюрморт (етюд)

О1: ДЗИ (Български език и литература) или оценка по български език и литература от дипломата. При вписана в дипломата оценка от ДЗИ по Български език и литература, за балообразуваща се счита оценката от ДЗИ.

СО: Среден успех от дипломата за средно образование

Кандидатите задължително полагат и изпит за проверка на говорните и комуникативните способности

Графичен дизайн с реклама: 4хИ1 + О1+СО

И1: КСИ по изобразително изкуство

О1: ДЗИ (Български език и литература) или оценка по български език и литература от дипломата. При вписана в дипломата оценка от ДЗИ по Български език и литература, за балообразуваща се счита оценката от ДЗИ.

СО: Среден успех от дипломата за средно образование

Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол