web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Образуване на бала за класиране

Образуване на бала за класиране

  1. Начинът за формиране на бала за класиране на кандидат-студентите по отделните специалности е посочен в Приложение № 1 (за специалности в ПУ), Приложение № 2 (за специалности от филиал – гр. Смолян) и Приложение № 3 (за специалности от филиал – гр. Кърджали).
  • При успешно положени конкурсни изпити по време на която и да е от предварителните или през редовната кандидатстудентска сесия в балообразуването участва по-високата оценка.
  • В случай че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
  • При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност в балообразуването се включва най-високата оценка, получена от кандидата.
  1. При липсваща компонента във формулата за балообразуване или при оценка от кандидатстудентски изпит, по-ниска от Среден 3,00, не се образува бал за участие в класирането.
  2. Не участват в класирането кандидат-студенти с бал, по-нисък от минималния за прием в университета (18,00).
  3. На лауреатите на национални и международни олимпиади и състезания по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика, астрономия, химия, биология, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география икономика и гражданско образование се признава оценка Отличен 6,00 за съответния конкурсен изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалностите съгласно с Приложение № 1.
  4. Оценката на участници в олимпиади, състезания, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ, както и оценки от международни изпити по чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условията, посочени в характеристиките на съответните специалности. Сертификатите за владеене на чужд език трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

Правата се ползват само за олимпиади и състезания, признавани от съответния факултет и за лица, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата и състезанието.

Последна промяна на 28 Януари 2020