уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2020 г.
 8. »
 9. Образуване на бала за класиране

Образуване на бала за класиране

 1. Начинът за формиране на бала за класиране на кандидат-студентите по отделните специалности е посочен в Приложение № 1 (за специалности в ПУ), Приложение № 2 (за специалности от филиал – гр. Смолян) и Приложение № 3 (за специалности от филиал – гр. Кърджали).
 • В случай че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 • При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност в балообразуването се включва най-високата оценка, получена от кандидата.
 • Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
 • При липса на оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература в дипломата за средно образование (дипломи, издадени преди 2008 г.), която участва в образуването на състезателния бал за дадена специалност, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

       2. При липсваща компонента във формулата за балообразуване или при оценка от кандидатстудентски изпит, по-ниска от Среден 3,00, не се образува бал за участие в класирането.

       3. Не участват в класирането кандидат-студенти с бал, по-нисък от минималния за прием в университета (18,00).

       4. На лауреатите на национални и международни олимпиади и състезания по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика, астрономия, химия, биология, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география икономика и гражданско образование се признава оценка Отличен 6,00 за съответния конкурсен изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалностите съгласно с Приложение № 1.

        5. Оценката на участници в олимпиади, състезания, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ, както и оценки от международни изпити по чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условията, посочени в характеристиките на съответните специалности. Сертификатите за владеене на чужд език трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

    Правата се ползват само за олимпиади и състезания, признавани от съответния факултет и за лица, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата и състезанието.

Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол