уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2020 г.
 8. »
 9. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

Приетите за студенти се записват в ПУ „Паисий Хилендарски“ в определени срокове, както следва:

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – от 8 до 17 ЮЛИ 2020 г. вкл. (в работни дни)

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ   – от 22 до 30 ЮЛИ 2020 г. вкл. (в работни дни)

Записването по специалности се извършва по график.

  За специалността „Актьорство за драматичен театър“ класирането ще се обяви ден след обявяването на резултатите през месец септември.

1. Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Записването става при инспектора по съответната специалност  (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/184/ ).

2. Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, които желаят да участват във второ класиране, могат да го направят по един от следните начини:

- да подадат декларация по образец лично или чрез друго лице в Университеския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24;

-  да изпратят на e-mail ksk@uni-plovdiv.bg трите си имена, входящия номер и наименованието на специалността, по която са приети на първо класиране;

- да се обадят на телефон 032 625 000; 032 635 049.

Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от първото класиране.

3. Некласираните кандидати участват автоматично във второто класиране и не подават декларации.

4. Студентите, приети на второ класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.

5. Приетите студенти, които не са се записали в ПУ „Паисий Хилендарски“ или не са подали декларации за участие във второ класиране, губят придобитите студентски права.

6. Неприетите кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на обявените незаети места и отговарят на условията за прием в съответната специалност, задължително подават в Университетския информационен център документи за записване в желаната специалност. 

  Кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит в други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) и квитанция за платена такса за кандидатстване.

 1. При обявяване на допълнителни изпитни процедури кандидатите подават в Университетския информационен център необходимите документи и квитанция за внесена такса за кандидатстване.
 2. На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност (форма на обучение), която не се попълва с определен от съответния факултет/филиал минимален брой студенти за настоящата учебна година, се предоставя възможност за записване в друга специалност (форма на обучение).
 3. Служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след редовната изпитна сесия (след 2 юли 2020 г.), не се издават.

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

 • диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;
 • лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;
 • четири снимки с формат 3,5/4,5 см;
 • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България – за чуждестранни граждани.

Документи за записване на нови студенти (студентска книжка, именници, уверения) – по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА!

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

   За специалностите, записването в които се извършва в Ректората: в Университески информационен център, зала 13.

   За специалностите, записването в които се извършва в Новата сграда, таксите се внасят в Новата сграда – стая 123, бул. „България“ № 236.

   Плащането на всички такси може да става и по банков път:


„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF.

При плащане по банков път задължително се посочват:

   Основание: семестриална такса;

   Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

   Входящият номер при кандидатстването;

   Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол