web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Промени в програми на изпити и продължителност на изпити

Промени в програми на изпити и продължителност на изпити

Български език

Продължителността на изпита е 3 часа.

Английски език

  1. От програмата отпадат диктовката и писменото задание. Остава тестовата част, в която всички задачи са с избор на зададен отговор A, B, C, D.
  2. Продължителността на изпита е 2 часа и 30 минути.

Комплексен изпит по физическо възпитание

  1. От програмата отпада компонент Комплексен норматив (спортни игри).
  2. Променена е изпитната програма по Земна гимнастика - Клип със съдържание на практическия изпит по гимнастика
  1. Изпитът ще се проведе в един ден (на групи).

Изобразително изкуство

От програмата отпада Вторият кръг (Събеседване с кандидата и представеня на негови лични работи)

    - Информация за кандидатстудентския изпит по изобразително изкуство за специалностите Графичен дизайн с реклама и Педагогика на обучението по изобразително изкуство може да бъде получавана между 10 и 13ч. на следните дати: 13, 14, 15 и 17 юни на телефони 0877728058 или 0889331351, както и на следния имейл:  metodiy_angelov@abv.bg

Последна промяна на 10 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg