web accessibility bulgarian flag english flag

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2020/2021 » Промени в документите за кандидатстване

Промени в документите за кандидатстване

  1. Кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити, се задължават да носят в деня на провеждане на изпита оригинал и ксерокопие на дипломата си. След приключване на изпита всеки кандидат-студент представя документите в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България №236
  2. Кандидатстващите онлайн САМО с оценки от ДЗИ:

Вариант 1. Изпращат сканирано копие на дипломата за средно образование на e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

Вариант 2.  Представят оригинал и ксерокопие на дипломата в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България №236.

Непредставилите дипломата си до 1 юли 2020 г. не участват в класирането!

Последна промяна на 02 Юни 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg