уеб достъпен сайт български език английски език
 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2020 г.
 8. »
 9. Промени в документите за кандидатстване

Промени в документите за кандидатстване

 1. Кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити, се задължават да носят в деня на провеждане на изпита оригинал и ксерокопие на дипломата си. След приключване на изпита всеки кандидат-студент представя документите в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България №236
 2. Кандидатстващите онлайн САМО с оценки от ДЗИ:

Вариант 1. Изпращат сканирано копие на дипломата за средно образование на e-mail: ksk@uni-plovdiv.bg

Вариант 2.  Представят оригинал и ксерокопие на дипломата в Спортната зала на Пловдивския университет, бул.България №236.

Непредставилите дипломата си до 1 юли 2020 г. не участват в класирането!

Последна промяна на 26 Януари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол