web accessibility bulgarian flag english flag

Нова сграда

Учебен отдел

Лидия Апостолова
l_apostolova@uni-plovdiv.bg 

Английска филология - редовно
Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (френски език с втори чужд):
Приложна лингвистика (испански с втори чужд език)

Нова сграда, етаж 4, стая 402, тел. 032/261 780

Диана Минчева
diamin@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - редовно
Математика и информатика - редовно - от 3 курс
Математика и информатика и информационни технологии - редовно
Софтуерни технологии и дизайн - задочно

Нова сграда, етаж 3, стая 340, тел. 032/261 788

Константина Иванова
kivanova@uni-plovdiv.bg

Бизнес математика - редовно
Информатика - задочно
Софтуерно инженерство - редовно
Софтуерни технологии и дизайн - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 339, тел. 032/261 755

Нели Тодорова
todorova@uni-plovdiv.bg

Бизнес информационни технологии - задочно
Информатика - редовно
Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно
Математика - редовно
Приложна математика - редовно
Софтуерно инженерство - задочно

Нова сграда, етаж 3, стая 337, тел. 032/ 261 736

Валентина Иванова
vivanova@uni-plovdiv.bg

Джаз и поп изпълнителско изкуство - редовно
Музика - редовно
Начална училищна педагогика - редовно
Начална училищна педагогика и чужд език - редовно
Педагогика на обучението по музика - редовно
Предучилищна педагогика и чужд език - редовно
Предучилищна педагогика - редовно
Физическо възпитание - задочно

Нова сграда, етаж 2, стая 216, тел. 032/261 766

Рени Червенкова
reny@uni-plovdiv.bg

Актьорство за драматичен театър - редовно
Графичен дизайн и реклама - редовно
Бит и технологии - редовно
Педагогика - редовно
Педагогика на обучението по изобразително изкуство - редовно
Педагогика на обучението по технологии и предприемачество - редовно
Социална педагогика - редовно
Специална педагогика - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 220, тел. 032/ 261 785

Петя Иванова
ivanova_petya@uni-plovdiv.bg

Предучилищна и начална училищна педагогика - редовно и задочно
Физическо възпитание - редовно

Нова сграда, етаж 3, стая 319, тел. 032/ 261 786

Радослава Христова
radoslava@uni-plovdiv.bg

Психология - редовно и задочно
Социални дейности - редовно

Нова сграда, етаж 2, стая 219, тел. 032/ 261 784
Последна промяна на 09 Юли 2019