web accessibility bulgarian flag english flag

Дати за провеждане на предварителни изпити

Университетът предоставя още една възможност на кандидатстващите, като обявява предварителни дати за следните изпити:

 • Биология: 5 април 2020 г. (неделя) от 10.00 часа в сградата на Биологическия факултет в Стария Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ № 2 (до Античния театър в Ста­рия град), 14. аудитория и 15. аудитория, информация: на тел. 032/261 566 и email: biosecr@uni-plovdiv.bg.
 • Тест със събеседване по физика: 7 март 2020 г. (събота)  от 10.00 ч. в:
  - сградата на Ректората,  ул. „Цар Асен“ № 24, 214. зала, информация: на тел. 032/261 335; в гр. Смолян,
  - в сградата на Физико-технологичния факултет, ул. „Дичо Петров“ № 28, 303. зала, информация: на тел. 0878503055, 0301/63327.
 • Музика – за специалностите „Педагогика на обучението по музика“, „Музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“:28 март, 25 април и 16 май 2020 г.от 10.00ч. в зала „Аполон“ в Нова сграда на университета – бул. „България“ № 236.

Предварителни изпити през 2020 г.:

 • Български език.............................. 1 юни
 • Английски език.............................. 2 юни
 • Психология.................................... 2 юни
 • Химия............................................. 2 юни
 • Музика............................................ 3 юни
 • Математика.................................... 3 юни
 • Биология......................................... 3 юни
 • Тест със събеседване по физика... 3 юни
 • Информатика.................................. 4 юни
 • История на България..................... 4 юни
 • География на България.................. 4 юни

Начало на изпитите – 9.00 часа.

Изпит за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда всеки ден от 1 юни до 4 юни 2020 г. включително от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив.

 

Последна промяна на 06 Февруари 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg