уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Еразъм-мобилности на непреподавателския персонал - втора селекция

Еразъм-мобилности на непреподавателския персонал - втора селекция

Поради неусвоени бройки от договора за 2019/20 година Еразъм-бюрото на ПУ "Паисий Хилендарски"  обявява ВТОРА селекционна процедура за осъществяване на Еразъм-мобилности на непреподавателския персонал с цел обучение, като местата са разпределени така:
4 - за непреподавателския състав към факултетите (възползват се от местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат, или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор) и
5 - за административно-помощния персонал на Университета (възползват се от местата за обучение в договорите на всички факултети/ филиали или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор).
Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел ОБУЧЕНИЕ се подават при Яна Петрова в стая 118 до 9.03.2020 г., 12.00 ч.
Водещи критерии за мобилността са:
1.     Владеенето на работния език на мобилността.
2.     Целесъобразност на работния план (споразумението за мобилност), който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите специфични компетентности.
Допълнителните особености на мобилността с цел обучение може да откриете тук:
 
Подписаното от приемащата институция Споразумение за мобилност с цел обучение се намира тук:
 
Списък на партниращите университети/институти на ПУ може да откриете тук:
 
Мобилностите да бъдат планирани за начална дата не по-рано от 04.05.2020 г. и да приключват не по-късно от 20.09.2020 г.

 

Одобрил: доц. д-р Борян Янев - Институционален Еразъм-координатор на ПУ; Последна промяна на 2020-10-05 08:47:18
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол