уеб достъпен сайт български език английски език

Формуляри

 

ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

I. Основни документи

 1. Междуинституционално споразумение между програмни страни
 2. Междуинституционално споразумение между програмни и партниращи страни (извън ЕС)
 3. Протокол за избор
 4. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси
 5. Еразъм кодове

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение (студенти и докторанти - над 2 месеца)

 1. Договор за студентска мобилност с цел обучение
 2. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение 
 3. Learning Agreement
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Декларация за съгласие
 6. Протокол за признаване на обучението, проведено в чуждестранен университет (след завръщане)
 7. Сертификат за престой (отчетен документ - след завръщане) 

III. Документи за краткосрочна докторантска мобилност (до 30 дни)

 1. Договор за краткосрочна докторантска мобилност
 2. Молба за участие в краткосрочна докторантска мобилност
 3. Learning Agreement 
 4. Декларация за защита на лични данни 
 5. Декларация за съгласие
 6. Протокол за признаване на обучението в чуждестранен университет (след завръщане)
 7. Сертификат за престой (отчетен документ - след завръщане)

ІV. Документи за Преподавателска мобилност с цел преподаване

 1. Договор за преподавателска мобилност с цел преподаване
 2. Молба за участие в Преподавателска мобилност 
 3. Споразумение за мобилност с цел преподаване
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Декларация за съгласие
 6. Сертификат за престой (отчетен документ - след завръщане)

V. Документи за Мобилност на персонала с цел обучение

 1. Договор за мобилност на персонала с цел обучение
 2. Молба за участие в Мобилност с цел обучение
 3. Споразумение за мобилност с цел обучение
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

 

 

Последна промяна на 09 Февруари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол