уеб достъпен сайт български език английски език

Формуляри

 

ДА СЕ ПОПЪЛВАТ НА КОМПЮТЪР ИЛИ С ПЕЧАТНИ БУКВИ, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ РАЗПЕЧАТВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДВУСТРАННО!

I. Основни документи

 1. Междуинституционално споразумение между програмни страни
 2. Междуинституционално споразумение между програмни и партниращи страни (извън ЕС)
 3. Протокол за избор
 4. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси
 5. Еразъм кодове

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение

 1. Договор за студентска мобилност с цел обучение
 2. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение 
 3. Learning Agreement
 4. Протокол за признаване на обучението, проведено в чуждестранен университет
 5. Сертификат за престой 
 6. Декларация за защита на лични данни
 7. Декларация за съгласие

III. Документи за краткосрочна докторантска мобилност 

 1. Договор за краткосрочна докторантска мобилност
 2. Молба за участие в краткосрочна докторантска мобилност
 3. Learning Agreement 
 4. Протокол за признаване на обучението в чуждестранен университет 
 5. Сертификат за престой 
 6. Декларация за защита на лични данни 
 7. Декларация за съгласие 

ІV. Документи за Преподавателска мобилност с цел преподаване

 1. Договор за преподавателска мобилност с цел преподаване
 2. Молба за участие в Преподавателска мобилност 
 3. Споразумение за мобилност с цел преподаване
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

V. Документи за Мобилност на персонала с цел обучение

 1. Договор за мобилност на персонала с цел обучение
 2. Молба за участие в Мобилност с цел обучение
 3. Споразумение за мобилност с цел обучение
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

 

 

Последна промяна на 24 Ноември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол