уеб достъпен сайт български език английски език

Формуляри

 

Моля всички документи да се разпечатват двустранно!!!

 

I. Основни документи

 1. Междуинституционално споразумение между програмни страни
 2. Междуинституционално споразумение между програмни и партниращи страни (извън ЕС)
 3. Протокол за избор
 4. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси
 5. Еразъм кодове

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение

 1. Договор за студентска мобилност с цел обучение
 2. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение
 3. Learning Agreement
 4. Протокол за признаване на обучението, проведено в чуждестранен университет
 5. Сертификат за престой 
 6. Декларация за защита на лични данни
 7. Декларация за съгласие

ІІІ. Документи за Преподавателска мобилност с цел преподаване

 1. Договор за преподавателска мобилност с цел преподаване
 2. Молба за участие в Преподавателска мобилност 
 3. Споразумение за мобилност с цел преподаване
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

ІV. Документи за Мобилност на персонала с цел обучение

 1. Договор за мобилност на персонала с цел обучение
 2. Молба за участие в Мобилност с цел обучение
 3. Споразумение за мобилност с цел обучение
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

 

 

Последна промяна на 30 Септември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол