уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Обучение » Продължаващо обучение

Продължаващо обучение

Информация по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/courses/link8.html

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специализация "Туризъм":  Справки и записвания

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 03 Октомври 2018
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол