web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Продължаващо обучение

Продължаващо обучение

Информация по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Обектно-ориентирано програмиране (C#)
проф. д-р Христо Крушков, ас. K. Иванов
Хорариум 40 ч. Такса 260 лв.
Място на провеждане: 533 к.з.
Начало: 31.01. (неделя), 9:00 ч.

Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С++
проф. д-р Христо Крушков
Начало: 23.01.2016 г.
Ще се провежда всяка събота от 9:30 ч. в нова сграда на бул. "България" 236. За курсистите са осигурени безплатни учебници. Хорариумът е 80 часа. Таксата е 520 лв. и може да се плати на две вноски по 260 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

Курс за подготовка за кандидатстудентски изпити и матура по математика
проф. д-р Коста Гъров
Начало: при събиране на минималния брой курсисти.
Ще се провежда всяка събота от 9:30 ч. в нова сграда на бул. "България" 236. За курсистите са осигурени безплатни учебници. Хорариумът е 80 часа. Таксата е 520 лв. и може да се плати на две вноски по 260 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Ив. Шотлеков, гл.ас. В. Иванова
Хорариум 40 ч. Такса 260 лв.
Място на провеждане: 535 к.з.
Начало: 06.02.(събота), 9:00 ч.


Записването е всеки работен ден в каб. 330 от 9 до 17 ч.
(нова сграда на бул. "България" 236, тел. 032/261-799, e-mail: hdk@uni-plovdiv.bg).

За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/courses/link8.html

 

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 19 Октомври 2016