web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Обучение » Продължаващо обучение

Продължаващо обучение

Информация по факултети:

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/courses/link8.html

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специализация "Туризъм":  Справки и записвания

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Последна промяна на 03 Октомври 2018