web accessibility bulgarian flag english flag

E-поща

 

Ректорско ръководство (Ректор, зам.-ректори, пом.-ректор) -  rectors@uni-plovdiv.bg

Декани на факултети - виж страницата на съответните факултети

Директори на филиали - affiliates@uni-plovdiv.bg

Кандидатстудентска информация - veneta.d@uni-plovdiv.bg , dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg 

Последна промяна на 17 Април 2018