web accessibility bulgarian flag english flag

E-поща

 

Ректорско ръководство (Ректор, зам.-ректори, пом.-ректор) -  rectors@uni-plovdiv.bg

Декани на факултети - виж страницата на съответните факултети

Директори на филиали - affiliates@uni-plovdiv.bg

Кандидатстудентска информация -  dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 06 Юли 2019