уеб достъпен сайт български език английски език

E-поща

Ректорско ръководство (Ректор, зам.-ректори, пом.-ректор) -  виж страницата на ръководството на Университета

Декани на факултети - виж страницата на съответните факултети

Директори на филиали - виж страницата на съответните филиали

Кандидатстудентска информация -  dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 10 Март 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол