web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


    Начало » Новини » Проект "Студентски практики"

Проект "Студентски практики"

http://praktiki.mon.bg/sp/

 

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“!

                                                                                                

 

 

  Уважаеми студенти,

Във връзка със Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 г. на Министерство на Здравеопазването, 

считано от днес, 27.10.2020 г.,  временно се преустановява  приемът на договори на студенти по проект  

BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“ 

само за практическо обучение  в СУ - гимназиален етап или за практическо обучение в гимназии /езикови, професионални и т.н./, езикови центрове, образователни центрове и други съобразно т.3 от Заповедта.

Подновяването на приема на договори ще бъде оповестено своевременно.

   Студентите, с приети договори, но не стартирали практическо обучение с гимназиален етап, в езикови и в образователни центрове ще бъде необходимо да сменят начална дата на графика си съобразно Заповеди от Министерство на Здравеопазването.

 

УКАЗАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

УКАЗАНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

УКАЗАНИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

  

Контакти:

Университетски център за кариерно развитие

бул. "България" 236, ет. 2, офис 200

гр. Пловдив 4000

тел.: + 359 32 261 805,  + 359 32 261 806
e-mail: a_katusheva@abv.bg;  career.uni.plovdiv@gmail.com

 

Одобрил: проф. д.п.н. Дора Левтерова; Последна промяна на 2020-11-03 13:59:44
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg