уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Еразъм-мобилности за непреподавателския състав

Еразъм-мобилности за непреподавателския състав

Еразъм-бюрото на ПУ "Паисий Хилендарски" обявява селекционна процедура за осъществяване на Еразъм-мобилности на непреподавателския персонал с цел обучение:

- за непреподавателския състав към факултетите (възползват се от местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат, или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор) и
- за административно-помощния персонал на Университета (възползват се от местата за обучение в договорите на всички факултети/ филиали или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор). Селекцията ще се извърши от специализирана общоуниверситетска комисия (без участие на факултетните/филиалните Еразъм-координатори). Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел ОБУЧЕНИЕ се подават при Цанка Спасова в стая 118 до 21.01.2022 г.

Водещи критерии за мобилността са:
1. Владеенето на работния език на мобилността.
2. Целесъобразност на работния план (споразумението за мобилност), който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите специфични компетентности.

Допълнителните особености на мобилността с цел обучение може да откриете тук: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/302/

Подписаното от приемащата институция Споразумение за мобилност с цел обучение се намира тук: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/290/

Списък на партниращите университети/институти на ПУ може да откриете тук: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/385/

Договори по „Еразъм+“: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2288/

Одобрил: доц. д-р Борян Янев - Еразъм-координатор на ПУ "Паисий Хилендарски"; Последна промяна на 2021-11-09 16:18:04
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол