уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Еразъм+ мобилност 2021 за преподаватели, непреподавателски състав към факултетите и административно-помощен персонал

Еразъм+ мобилност 2021 за преподаватели, непреподавателски състав към факултетите и административно-помощен персонал

Условия за участие

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Биологическия факултет за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФМИ за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИФ за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФТФ за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филиал – гр. Кърджали за академичната 2020/2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филиал – гр. Смолян за академичната 2020/2021 г.

Последна промяна на 2021-03-08 15:01:27
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол