уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Проектоправилник на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Проектоправилник на Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти

Проектоправилник на  Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС)

Одобрил: доц. д-р Кр. Чакърова; Последна промяна на 2021-02-12 09:21:20
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол