уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Указания за провеждане на учебен процес и работа на администрацията в условията на COVID-19 въз основа на писмо на МОН №9107-98/15.10.2020 г.

Указания за провеждане на учебен процес и работа на администрацията в условията на COVID-19 въз основа на писмо на МОН №9107-98/15.10.2020 г.

 

Условия за преминаване към обучение в електронна среда и процедура за уведомяване при потвърден случай на COVID-19 в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

 

 

Одобрил: проф. д-р Антон Илиев; Последна промяна на 2020-10-19 13:19:39
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол