уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » ФНИ отправя покана за заявяване на интерес към проекти, свързани с пандемията от коронавирус

ФНИ отправя покана за заявяване на интерес към проекти, свързани с пандемията от коронавирус

Отчитайки важността на научните изследвания в борбата с коронавируси и при търсене на решения за породените от пандемията проблеми в различни области на живота, ИС на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обсъди възможността за подготовка на тематичен конкурс във връзка с пандемията от коронавирус, както и потенциални подобни бъдещи предизвикателства. ФНИ получи покана и за участие в международни и/или двустранни конкурси на такава тематика от Националната фондация за природни науки на Китай и се очакват предложения от други национални финансиращи организации. Тези конкурси ще бъдат обявени при осигуряване на допълнително финансиране на Фонда за 2020 г.


Предложенията трябва да бъдат насочени към следните тематики:
- изследване на медицинските и биологичните проблеми, свързани с вируса, диагностика, превенция и лечение на заболелите от COVID-19, в това число разработване на кандидат-терапевтици и ваксини;
- епидемиологични изследвания (включително и с използване на информационни технологии) за предвиждане, мониторинг и превенция на COVID-19 и други високорискови вирусни заболявания и изграждане на ефективни механизми за тяхното предотвратяване или ограничаване с минимални последици за обществото и икономиката;
- изследване на социални, психологически, правни, културни, образователни. етични и други аспекти на ограниченията, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса, както и мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Във връзка с това ФНИ отправя покана до български научни колективи и организации да заявят интерес за участие в тези потенциални конкурси до 27 април 2020 г. като посочат:

1. Тема на научното изследване

2. Кратко резюме (до 900 знака)

3. Базова организация и партньори (ако е приложимо)

4. Потенциален ръководител и основни членове на научния колектив

5. Научна компетентност на колектива

6. За двустранен конкурс (ако е приложимо) - потенциален партньор от Китай или друга държава

7. Ел. поща и телефон за контакти

Информацията следва да бъде изпратена по ел. поща на следния адрес: i.tsoneva@mon.bg.

Поканата за заявяване на интерес ще откриете също в прикачения файл и на страницата на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1099 

Последна промяна на 2020-04-10 07:20:31
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол