уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. 11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката

11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката

Международният ден на жените и момичетата в науката е обявен от ООН с цел за постигане на равен достъп на жените и момичетата в образованието и науката. Отбелязва се от 2016 г. на 11 февруари.

Международният ден има за цел да насочи общественото внимание към проблема с дискриминацията на жените и момичетата в образованието и професионалното им развитие в науката. Цели се насърчаване на момичетата и жените в сферата на образованието и науката, както и признание на научните им постижения.

От началото на XXI век международната общност е направила множество усилия за насърчаване на жените и постигане на равенство между половете. Според доклад на ЮНЕСКО от 2015 г. 28% от изследователите в световен мащаб са жени. Те имат по-ограничен достъп до заемане на ръководни позиции и финансиране.

През декември 2015 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция А/70/474, с която обявява датата 11 февруари за Международен ден на жените и момичетата в науката. Той е част от Програмата за устойчиво развитие 2030, в която се посочва, че силата на науката е двигател за съхранение на човешките права и достойнства и води до намаляване на бедността и опазване на планетата.

Във връзка с изпълнение на ПРОЕКТ SPEAR „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“, екипът по проекта провежда анкетни проучвания за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски" сред членовете на академичния състав, докторанти и студенти.

Основавайки се на Вашия личен опит като член на университетската общност Ви молим да споделите мнението си по въпроси, свързани с равнопоставеността между жените и мъжете в академичните среди и впечатленията си за това, дали в това отношение е налице благоприятен климат и среда в ПУ, като отговорите на нашата анкета.

Попълването на анкетата ще отнеме не повече от 10 минути от Вашето време. Предварително Ви благодарим! АНКЕТАТА Е АНОНИМНА.
Имате възможност да получите сертификат за участие в проект SPEAR, ако вземете участие в 3 инициативи (поне една от които присъствена) по проекта – вж. в края на въпросника!

 

Одобрил: доц. д-р Елена Сомова; Последна промяна на 2020-02-11 15:57:39
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол