web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Структура » Звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития » Анкетно проучване за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски“ (преподаватели) - 2019/2020 год.

Анкетно проучване за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски“ (преподаватели) - 2019/2020 год.

Последна промяна на 23 Януари 2020