уеб достъпен сайт български език английски език
    Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития » Мотивационна кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

Мотивационна кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

 Видео представяне на мотивите за разработване на институционален План за равнопоставеност

 

 

Последна промяна на 27 Май 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол