уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Структура
 4. »
 5. Обслужващи звена
 6. »
 7. Регионален център за дистанционно обучение
 8. »
 9. Научно-изследователска и проектна дейност
 10. »
 11. Проекти
 12. »
 13. SPEAR
 14. »
 15. Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете
 16. »
 17. Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

На конференцията на Европейската комисия „Дни на научните изследвания и иновациите“, 22 септември 2020, генералният директор на дирекция „Научни изследвания и иновации“ съобщи, че всички публични институции ще трябва да разработят и прилагат планове за равнопоставеност между половете, за да отговарят на условията за финансиране по новата програма „Хоризонт Европа“. Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-27е амбициозна програма за научни изследвания и иновации на стойност 100 милиарда евро, която е приемник на „Хоризонт 2020“. За повече информация https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2020-9-gender-equality-plans-to-be-mandatory-for-horizon-europe/

Последна промяна на 13 Октомври 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол