уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Икономическо равенство между жените и мъжете

Икономическото равенство между жените и мъжете се отлага с 217 години

Неравенството между жените и мъжете в България рязко се е увеличило от 2006 г. насам. Това стана ясно от изследване представено на авторитетния Световен икономически форум (WEF), който всяка година събира политически и корпоративни лидери от цял свят в швейцарския курорт Давос.

Форумът слага началото на мониторинга върху неравенството между половете в икономическо измерение през 2006 г. Той се базира на индикатори, свързани с икономиката, здравеопазването, образованието и политиката. В изследването са включени 153 държави. Според доклада, тази година за първи път се отчита застой в бавния но постоянен ръст в показателите за равенство между мъжете и жените в редица сфери.

В това изследване България е на 49-то място от страните включени в глобалната класация, докато през 2006 г. е била на 37-мо. Единственият критерий, по който страната ни се справя по-добре сега, е икономическото участие на жените, показател по който тя е на 52-ро място. Но по отношение на образователните постижения (85-то място), здравеопазването и оцеляването (41-во място) и особено на политическото овластяване (60-то място) позициите ѝ са по-ниски.

България, обаче, заема три първи места в класацията на жените като професионални и технически служители, достъпа им до университетско образование и продължителност на живота. На последно място по тези показатели са Пакистан, Ирак и Йемен.

В статистиката изнесена на форума се отбеляза, че в глобален мащаб ще са необходими 217 г. да се преодолее неравенството между жените и мъжете в заплащането и в получаваните възможности на работното място. Преди година изследователи сметнаха, че жените ще трябва да почакат повече от 170 г., за да постигнат равноправие на работното място.

100 г. пък ще са необходими за равен достъп до здравеопазване, образование и участие в политическия живот, което е повече от прогнозите от преди година, че са нужни 83 г.

В най-добро състояние е образованието, където разликите между условията за мъже и жени са спаднали значително и жените достигат 96 % от това, което получават мъжете. В тази сфера неравенството може бъде напълно заличено само след 12 години.

Политиците отчитат, че икономическото неравенство между половете не може да бъде преодоляно без целенасочени политики, а твърде малко правителства са решени да провеждат такива.

Като пример се дава Исландия, която оглавява глобалната класация през последните 9 г. и е водещата държава в света с най-малка различия в отношението към жените и мъжете. От тази година в Исландия влиза в сила нов закон, според който се забранява мъжете да получават по-високи заплати от жените за еквивалентни позиции и работодателите ще подлежат на санкции при неспазването му. Това ще определи Исландия като първата страна в света, която е узаконила равенството в заплащането между половете. 

Последващи в класацията са Норвегия и Финландия, които също заемат челни места по даване на повече власт на жените. В Норвегия е въведено изискване за баланс между половете (50% - 50%) в управителните съвети на компаниите, както и в състава политическите партии.

В Германия също влиза в сила нова наредба, която ще гарантира равно заплащане на жените при извършване на еднаква или еквивалентна работа. До момента повечето компании в страната не предоставят информация относно доходите на служителите си, но сега този принцип ще бъде нарушен при съмнение, че жени и мъже на равни длъжности не получават равно заплащане. Новата наредба ще касае компании с над 200 служители. Това със сигурност ще изведе страната на челни позиции в равнопоставеността по икономически признак.

 

Но общата картина в света остава необнадеждаваща. Едва около 55 % от жените в трудоспособна възраст са активно ангажирани на пазара на труда. При мъжете процентът е 78. Разликата в заплащането се свива в държавите, които членуват в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, но в същото време се увеличава в развиващите се страни.

 

 

Вижте целия доклад тук: https://www.24chasa.bg/Media/2019/12/17/628806af-535b-47f4-8da6-4bc1166f6edf.pdf

 

 

Последна промяна на 08 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол