уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


ВОДЕЩИ УНИВЕРСИТЕТИ В РАВНОПОСТАВЕНОСТТА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ: КЛАСАЦИЯ НА TIMES HIGHER EDUCATION ЗА 2021 ГОДИНА

Топ 5 университета за равнопоставеност между жените и мъжете

 

1. Princess Nourah bint Abdulrahman University

Университетът на принцеса Нура бинт Абдулрахман е основан през 2010 година и днес е най-големият университет за жени в света. Университетът осигурява образование за жените в Саудитска Арабия във време в което в исторически план те не са имали достъп до същите образователни съоръжения като мъжете. Университетът предлага обучение на жени в области, традиционно доминирани от мъже, като компютърни науки, мениджмънт и медицина. През 2018 г. след като крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд предостави на жените правото да шофират в кралството, университетът става първият университет в Саудитска Арабия, който предлага обучение за управление на МПС на жени.

2. La Trobe University

В La Trobe се провеждат редица инициативи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, вкл. Агенцията за равнопоставеност между жените и мъжете на работното място, SAGE Pilot (програма за акредитация и подобряване на изследователски организации за висше образование, фокусирана върху равнопоставеността) и Square the Ledger, която има за цел да отпразнува живота на жени, които са учили, преподавали и работили в университета. Вицеканцлерът на La Trobe Джон Деуар заявява, че е „дълбоко ангажиран с постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на университетския живот“, вкл. равно представителство на жените на висши ръководни длъжности и във всички звена и департаменти.

3. Western Sydney University

 

Университетът има награда за равнопоставеност между жените и мъжете от Агенцията за равенство между половете на федералното правителство. Институцията притежава това звание през последните 15 години. Университетът има разработена програма за обучение на уважителни отношения, посветена на посветена на борбата със сексуалното насилие в кампуса. В университета е приета и се изпълнява Стратегия за равнопоставеност между жените и мъжете и План за действие, насочени към области, в които може да се подобри равнопоставеността на половете. Една от ключовите цели на плана е да подкрепи усилията на университета за набиране, задържане и подпомагане на кариерното развитие на жените. Сред въведените мерки са и подобрени съоръжения за кърмене в кампуса, допълнителен отпуск за персонала, преживял домашно насилие, и разработване на политика за равнопоставеност между жените и мъжете.

4. Charles Darwin University

В приетия през 2019 г. План за развитие се очератава как университетът ще работи по изпълнение на целите на Дневния ред 2030 на ООН за устойчиво развитие до 2025 г. Това включва мерки, гарантиращи, че студентите и служителите са ангажирани в разработването на устойчиви практики в кампуса. В университета има разработен План за осигуряване на равнопоставеност на половете в научната политика с мерки, които гарантират, че жените получават възможности за развитие на ранен етап от кариерата им, и ежегоден анализ на заплащането по признак пол.
5. Glasgow Caledonian University

 

 

Университетът в Глазгоу се ангажира с равнопоставеност между жените и мъжете сред служителите и студентите. Това включва прилагане на политики, които подкрепят благосъстоянието, като Политика за бременност и майчинство на студентите и Транс студентска политика, създаване на работна група за насилие, основано на пола, и участие в SmartSTEMs, за да насърчи обучение на жени в STEM областта. Университетът е отличен и с бронзова награда по схемата Athena Swan, която е създадена, за да насърчи и признае ангажимента за напредък в кариерата на жените в STEM областта във висшето образование и научните изследвания.

За първи път през 2021 год. в класацията е включен и български университет - Софийски университет "Св. Климент Охриндски" е класиран на 379-то място (от 776 университета) с индекс 43.2–49.3.

Пълната класация е достъпна на адрес https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/gender-equality#!/page/15/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Източник: https://www.timeshighereducation.com/

Последна промяна на 08 Юли 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол