уеб достъпен сайт български език английски език

Проекти

Международни проекти

Национални проекти

 • Смарт технологии в образованието и дигитални компетенции, ДУЕкоС - BG-RRP-2.004-0001-C01, 2023-2026
 • Интелигентен метод за адаптивно откриване на in silico знания и вземане на решения, базирани на анализ на потоци големи данни, за целите на научните изследвания, 2017-2019, ДН07/24
 • Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование, 2012-2014, BG051PO001-4.3.04-0064
 • Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС), 2013-2014, BG051PO001-3.1.08-0041
 • Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделяне, 2013-2014, НИ13-ФИФ009
 • Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища, 2007-2013
 • Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-документи, 2009-2011, Д002-308
 • Моделиране на учебните процеси и управление на проекти за е-обучение, 2006-2010, МИ-203
 • Развитие на единна информационна образователна среда в България, 2008-2009
 • Let’s Learn, Language Engineering Tools in Learning Environment: Applications, Research, Innovation, 2005-2007, Joint Bilateral Research Programme between Bulgaria and HELLENIC REPUBLIC, BG-19, National Scientific Fund
 • Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания, 2005-2007, НФНИ
 • Виртуална регионална мрежа на академическите библиотеки, 2002-2004, НФНИ
 • Automated Development and Research of Linguistic and Conceptual Structures, 1994-1996, I 423/94, National Scientific Fund
 • Tool systems for Linguistic and Conceptual Modelling, 1991-1993, I 20/91, National Scientific Fund

Университетски проекти

Последна промяна на 26 Май 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол