web accessibility bulgarian flag english flag

МУ15-ФФИТ-001

Проект „Методика за създаване и динамично обновяване на тестови единици и тестове с автоматизирано оценяване на тяхното качество”

Методика за създаване и динамично обновяване на тестови единици и тестове с автоматизирано оценяване на тяхното качество” е двугодишен проект, финансиран от Фонда за научни изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Основна цел на Проекта:

Основна цел на Проекта е да се предложат, изследват и апробират средства (концептуални, дидактически и компютърни модели, методики и методи за проектиране, генериране и поддържане и качествено оценяване на тестови единици и тестове) за автоматизация на труда на преподавателя-тестолог.

Очаквани резултати:

  • да бъде създадена методика за генериране, поддържане и качествено оценяване на тестови единици и тестове, подходяща за компютърна реализация;
  • методиката и експерименталните софтуерни инструменти да бъдат предоставени за тестване в реални условия в Пловдивския университет.

Постигнати резултати по време на първи етап:

  • направен анализ на съвременни методики, средства и добри практики за създаване на тестови единици и тестове;
  • направен анализ на съвременни методики, средства и добри практики за динамично оценяване на тестови единици и тестове;
  • разработени методики за проектиране и генериране на тестови единици в конкретна изучавана проектна област;
  • разработен модел за оценяване на качеството на тестови единици.

Постигнатите до момента проекти резултати са публикувани в четири научни доклада и представени на конференции в страната и чужбина.

Повече информация за проекта може да намерите на адрес https://sites.google.com/site/mu15ffit001.

Последна промяна на 27 Юни 2018
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg