уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


България е сред страните в ЕС с най-висок дял на жените в науката и инженерството (данни за 2018 и 2019)

За втора поредна година България е сред страните в ЕС с най-висок дял на жените в науката и инженерството, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

През 2018 г. от близо 15 милиона учени и инженери в ЕС 41% са жени, а 59% са мъже. В Европа, 75% от учените и инженерите, работещи в областта на технологиите и 79% от учените и инженерите, работещи в областта на производството са мъже. Броят на заетите в сектора на образователните услуги е по-балансиран по пол - 54% са мъже и  46% са жени.

Според данните жените учени и инженери са били мнозинство само в четири държави-членки на ЕС - Литва (57%), България и Латвия (52%) и Дания (51%).

  

 

През 2019 г. общо 210,4 хил. души в страната ни са работели в сферите на науката и инженерството. От тях 105,5 хил. са жени, а 104,9 хил. – мъже, което представлява дял от малко над 50% за дамите.

За сравнение, средният за ЕС дял на жените в науката и инженерството е 41% от всички заети в сектора (съответно 6,3 млн. жени и 9,1 млн. мъже).

Най-голям е делът на жените в науката и инженерството в Литва – 54,9%, Латвия – 52,7%, и Дания – 51,7%. На другия полюс е Люксембург със само 28% дял на жените в науката и инженерството.

Като цяло в ЕС жените са най-слабо представени в производствения сектор – само 21% от заетите. В сектора на услугите има по-добър баланс на половете – 46% от заетите са жени.

Източници:

https://www.trendingtopics.at/bulgaria/bulgaria-with-the-2nd-largest-percentage-of-women-scientists-and-engineers/ 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-sred-stranite-v-es-s-nai-visok-dial-na-jenite-v-naukata-i-injenerstvoto--321693/?utm_source=internal&utm_medium=article&utm_campaign=tag_box

 

Последна промяна на 17 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол