уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Жените с дигитални умения - 2020

Жените в цяла Европа провяват по-малко желание да натрупат специализирани цифрови умения и да работят в тази област в сравнение с мъжете.

Според индекса на Комисията „Women in Digital (WiD) Scoreboard" за 2020 г., само 18% от специалистите в областта на ИКТ са жени и различието между половете се забелязва по всички 12 измерени показателя. Най-активни в цифровата икономика са жените от Финландия, Швеция, Дания и Холандия. Жените в България, Румъния, Гърция и Италия проявяват най-малко желание да участват, било чрез заетост, използване на интернет или умения.

WiD наблюдава какво е участието на жените в цифровата икономика. Като част от индекса за цифрова икономика и общество DESI, той оценява постигнатите резултати от държавите-членки в областта на използването на интернет, уменията на потребителите за работа в интернет, както и специализираните умения и заетостта въз основа на 12 показателя.

Повече информация за това как се справя България по отношение на участието на жените в цифровата икономика можете да прочетете тук.

 

Последна промяна на 18 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол