уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Политики срещу домашно насилие и уронване достойнството на жените

Екипът по проекта взе участие с глава в книга "Handbook of Research on the Role of Human Factors in IT Project Management". Една от главите в книгата "The Politics of Domestic Violence Laws Against Women and the Dignity of Womanhood: An Appraisal of Human Factor Issues in Emerging Polities" е посветена на проблеми в областта на проекта. Повече информация можете да прочетете в уеб-страницата на книгата: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/239469

Последна промяна на 08 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол