уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Водещи университети в равнопоставеността между жените и мъжете: Класация на Times Higher Education за 2022 година

Топ 5 университета за равнопоставеност между жените и мъжете

1. Chiang Mai University

От 1991 г. Центърът за изследвания на жените на CMU организира юридическо обучение на доброволци за жени от северните селски райони. Към 2022 год. са обучени 178 доброволки, много от които са станали национално признати лидери на общността. По случай Международния ден на жената (8 март) и Деня за прекратяване на насилието срещу жени (25 ноември) всяка година се провеждат обучения по право и правосъдие. Центърът за изследвания на жените допринася за подобряване на правосъдието и правата на жените в Тайланд, което води до устойчиво социално развитие.

2. University of Indonesia

В университета се насърчава кандидатстването на жени в специалности, в които те са недостатъчно представени. За целта се провеждат кампании за популяризиране на университета на региотално и национално ниво, като университета си сътрудничи с други университети, обществени групи, правителствени и неправителствени организации

3. Western Sydney University

 

Университетът има награда за равнопоставеност между жените и мъжете от Агенцията за равенство между половете на федералното правителство. Университетът има разработена програма за обучение на уважителни отношения, посветена на борбата със сексуалното насилие в кампуса. В университета е приета и се изпълнява Стратегия за равнопоставеност между жените и мъжете и План за действие, насочени към области, в които може да се подобри равнопоставеността на половете. Една от ключовите цели на плана е да подкрепи усилията на университета за набиране, задържане и подпомагане на кариерното развитие на жените. Сред въведените мерки са и подобрени съоръжения за кърмене в кампуса, допълнителен отпуск за персонала, преживял домашно насилие, и разработване на политика за равнопоставеност между жените и мъжете.

4. Glasgow Caledonian University

Университетът в Глазгоу се ангажира с равнопоставеност между жените и мъжете сред служителите и студентите. Това включва прилагане на политики, които подкрепят благосъстоянието, като Политика за бременност и майчинство на студентите и Транс студентска политика, създаване на работна група за насилие, основано на пола, и участие в SmartSTEMs, за да насърчи обучение на жени в STEM областта. Университетът е отличен и с бронзова награда по схемата Athena Swan, която е създадена, за да насърчи и признае ангажимента за напредък в кариерата на жените в STEM областта във висшето образование и научните изследвания.

5. Princess Nourah bint Abdulrahman University

Университетът на принцеса Нура бинт Абдулрахман е основан през 2010 година и днес е най-големият университет за жени в света. Университетът осигурява образование за жените в Саудитска Арабия във време в което в исторически план те не са имали достъп до същите образователни съоръжения като мъжете. Университетът предлага обучение на жени в области, традиционно доминирани от мъже, като компютърни науки, мениджмънт и медицина. През 2018 г. след като крал Салман бин Абдулазиз Ал Сауд предостави на жените правото да шофират в кралството, университетът става първият университет в Саудитска Арабия, който предлага обучение за управление на МПС на жени.

През 2022 год. в класацията са включени и 2 български университет - Софийски университет "Св. Климент Охриндски" е класиран на 559-то място, а Икономически университет - Варна на 649-то място (от 938 университета).

Пълната класация е достъпна на адрес https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/gender-equality#!/page/15/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Източник: https://www.timeshighereducation.com/

Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 26 Ноември 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол