уеб достъпен сайт български език английски език

Отбелязване на Международния ден на жените и момичетата в науката

Международният ден на жените и момичетата в науката, се отбелязва на 11 февруари. Идеята за отбелязването му е на ЮНЕСКО, UN-Women, институции и партньори от гражданското общество, които имат за цел да популяризират ролята на жените и момичетата в науката. Този ден дава възможност за насърчаване на пълния и равния достъп на жените и момичетата в науката.

Равноспоставеността между жените и мъжете е световен приоритет за ЮНЕСКО, а подкрепата на младите момичета, тяхното образование и възможност да бъдат чути идеите им са двигатели за развитие и мир.

Прочетете повече: https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday

Последна промяна на 03 Февруари 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол