уеб достъпен сайт български език английски език

Събития

На тази страница ще бъде публикувана информация за семинари, кръгли маси и други събития за представяне на проекта, повишаване на осведомеността и разпространение на резултати.

Предстоящи събития:

  • Организиране и участие в събития за представяне на План за равнопоставеност между жените и мъжете на Пловдивски университет

Минали събития:

Последна промяна на 09 Август 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол