web accessibility bulgarian flag english flag

Събития

На тази страница ще бъде публикувана информация за семинари, кръгли маси и други събития за представяне на проекта, повишаване на осведомеността и разпространение на резултати.

Предстоящи събития:

Минали събития:

  • Виртуална среща-дискусия на тема „Равнопоставеността на жените и мъжете в ПУ -  дефицити и мерки за тяхното преодоляване“, 23.06.2020 г., 11:00 часа, ZOOM.
  • Провеждане на провежда анкетно проучване сред членовете на академичната общност за традиционни и съвременни стеретипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и личния живот - към забавната онлайн анкета в карикатури (#останетесивкъщи).
  • Провеждане на анкетни проучвания за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски" - сред членове на академичния съставдокторанти и студенти.
  • Разпространение на анализираните числови данни за съотношението на жените и мъжете в университетската общност пред членове на академичния състав на ФТФ, 20.02.2020, 14:00, Заседателна зала на ПУ
  • Разпространение на анализираните числови данни за съотношението на жените и мъжете в университетската общност пред членове на академичния състав на ФМИ, 26.02.2020, 10:00, зала 365 на ПУ
  • Среща за обучение и подкрепа за проект SPEAR – „Подкрепа за въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“, 26-28 ноември 2019г., Пловдив, Резиденция "Тракийски стан"
  • Презентация „ПРОЕКТ SPEAR - Равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди“, Конференция „Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята на жените в инженерните и технологичните области“, 15-16 октомври 2019 г., София
  • Презентация „Европейски и национални политики за равноспоставеност на жените и мъжете. Проект SPEAR Project“ на Юбилейна международна научна конференция „ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ“, 27.06.2019 г., Пловдив
  • Кръгла маса „Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“ -  20.06.2019 г., 10:00 часа, Заседателна зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректорат, Пловдив
  • Презентация „Проект SPEAR: Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност“ на Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество“, 31.05.2019 г., Пловдив
Последна промяна на 02 Юли 2020
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg